OVERLAPPING BIENNIAL


Titlul viitoarei ediţii a Bienalei Tinerilor Artişti, care va avea loc la Bucureşti în octombrie 2012 este „Overlapping Biennial”.

Propunându-şi un concept inovator, privit atât din perspectiva bienalelor organizate până acum de Fundaţia Culturală META cât şi din cea a bienalelor din întreaga lume, ediţia din 2012 va păstra sloganul „Arta este intotdeauna în altă parte”, ducându-l spre un nou nivel, spre o altă deschidere.

Având în vedere numărul mare de bienale şi răspândirea acestui „fenomen” la nivel global, există o tendinţă de reconfigurare, de înnoire formală, de a pune accentul mai degrabă pe programele şi discursurile curatoriale decât pe cele artistice. Evenimentul pe care il propunem doreşte să suprapună, să întrepătrundă, să privească dintr-o altă perspectivă toate aceste discursuri legate de un fenomen devenit planetar: bienala.

„Overlapping Biennial” va fi un eveniment virtual în mare parte, unde singura conexiune dintre lumea virtuală şi cea reală se va realiza prin intermediul unei
reprezentări vizuale neutre: QR code – o matrice, un cod de bare.

Fiecărei lucrări selecţionate în bienală îi va fi atribuit un QR code, care va putea fi accesat individual prin intermediul unui hyperlink (o referinţă către o informaţie pe care utilizatorul o poate accesa sau urmări direct). Aceste QR coduri vor fi imprimate şi amplasate în diferite locaţii din Bucureşti, atât indoor (librării, galerii, centre culturale, muzee etc.) cât şi outdoor (în contextul urban al Bucureştiului). Oricine poate scana acest cod cu telefonul, devenind astfel un vizitator al Bienalei. În felul acesta, percepţia directă a unei lucrări din spaţiu fizic va fi înlocuită de un contact indirect, prin intermediul unei căi virtuale, ca şi cum ai percepe un label neutru (alb-negru). Va fi practic pentru prima oara când vei putea lua cu tine o lucrare de artă (aceasta putând fi stocată în memoria telefonului sau trimisă pe e-mail şi revizualizată ulterior).

QR code-ul (quick response code – cod de răspuns rapid) este o matrice, un cod de bare care constă într-o distributie de module negre pe o suprafaţă albă,
având o formă pătrată. Raspunsul rapid (quick response) şi transferul de informaţie de mare viteză (high speed data transfer) creează o conexiune între tehnologie, labeling şi artă, real şi virtual, fizic şi abstract, dislocare şi relocare a spaţiului şi a timpului.

Chiar dacă în interiorul fiecărui QR code pot fi stocate aproximativ 7000 de caractere numerice sau peste 4000 de caractere alfanumerice, cantitatea de
informaţie virtuală vizuală depăşeşte cu mult aceste limite.

Overlapping Biennial va include în jur de 10 de curatori din întreaga lume şi fiecare dintre aceştia va propune propriul concept curatorial. Selectând un număr de artişti ei se vor încadra într-o limită virtuală, un spaţiu de câţiva MB (megabytes). În acest interval, selecţia poate cuprinde lucrări din diferite medii: video, text, imagine, sunet etc. Vocile si discursurile fiecărui curator se vor întrepătrunde, formând chiar esenţa Bienalei.

Radu Pervolovici,
Director, Bienala Tinerilor Artisti